Tools - �rebro - Sweden


V�lkommen till Tools

 
Vad �r HydroFix?

HydroFix �r ett hydrauliskt l�ssystem som kraftigt reducerar vibrationerna i alla sk�rande verktyg.

HydroFix best�r av tv� r�rdelar, mellan dessa finns en spalt som fabrikfyllts med ett fett. Trycks�ttning sker med hj�lp av en T-nyckel, skruv och kolv.

Vid trycks�ttning r�r sig innediametern in�t mot centrum och l�ser fast verktyget och mellanhylsan. Samtidigt r�r sig ytterdiametern ut�t och l�ser mot verktygsh�llarens innerdiameter.

Se till att det finns ordentlig ventilation.
Standardiserade mellanhylsor med id i mm eller tum anv�nds.

Om du utöver bra ventilering i huset behöver en luftrenare så rekommenderar vi starkt att du går in på biozone för att se vad dom har att erbjuda! 
Tel:

 
 
HydroFix  -  f�r vibrationsd�mpning vid all bearbetning
 

Vid inv�ndig svarvning

  kan svarvbommens �verh�ng med bibeh�llen ytfinhet vanligen �kas med ca 60 %, eller
  kan en kombination av �kat varvtal och matning leda till minskad tids�tg�ng, eller
  med of�r�ndrade bearbetningsdata kan sk�rets utslitningstid f�rdubblas
   

Vid utv�ndig svarvning

  kan en kombination av �kat varvtal och matning leda till minskad tids�tg�ng, eller
  med of�r�ndrade bearbetningsdata kan sk�rets utslitningstid f�rdubblas
   
Vid fr�sning och borrning med axiellt eller radiellt drivna spindlar
  kan verktygets utslitningstid f�rdubblas
   
Vid roterande verktyg med max varvtal 12.000
  kan en kombination av �kat varvtal och matning leda till minskad tids�tg�ng, eller
  med of�r�ndrade bearbetningsdata kan sk�rets utslitningstid f�rdubblas
   
Allm�n regel vid roterande verktyg
  vid varje halvering av rundg�ngsfelet f�rdubblas verktygets utslitningstid
   

 
HydroFix betyder h�gre produktion och f�rre stopp!
Frekvensomriktare levererad av Stabe.
 

Produkter och prilsistor
 
V�ra produktblad finns p� svenska, engelska och tyska. Alla priser �r i Euro.L�nkar: Att l�gga golvv�rme
Markvibrator

 

Skriv in numret p� det s�kta produktbladet och klicka p� knappen G�!
 
900-001